l
.
 

 

 
 

YEAR: 1986

SNAP ELECTIONS

Vigil at Makati

.
.

.
.