l
.
 

 

 

..

2019 National and Local Elections

 

Nananatiling nakatuon ang NAMFREL upang tulungang protektahan ang proseso ng eleksyon. Nangangailangan pa kami ng volunteer observers para sa buong bansa. Mag-sign-up na ngayon: http://www.namfrel.com.ph/v2/inamfrel/volunteer2019.php. Paki-share sa iyong mga kaibigan at kapamilya para sama-samang magbantay! #NAMFREL #NLE2019 #BantayNgBayan

   
 
  .
......
 
 
 
 
 
 
  Go to MOBILE SITE